بسم الله الرحمن الرحيم

RAHMAN VE RAHiM OLAN ALLAH'IN ADIYLA


Yorum bırakın

Hayırda israf!

Es-selamu aleykum ve rahmetullah,

Hiç böyle düşünmemiştim doğrusu. Şu ayeti iyi idrak etmek gerekiyor zannımca:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM : ”Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kâ’be’yi kıble yapmamız da şunun içindir: Peygamber’in izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah’ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.” BAKARA-143.

İsraftan anladığımız, gıdaların çöpe gitmesi, dolaplar dolusu kıyafetlerimiz olmamalı ki müslüman için söz konusu bile değildir bu israflar. Vakit israfı, bedenin israfı, özellikle su israfı ve bilmediğim birşeyi daha öğrendim bugün, hayırda israf.SÜBHANALLAH! Ne kadar güzel bir dinim var benim, bütün övgülere layık bir olan Rabbim var. Sübhanallah-i ve Bihamdihi!

Reklamlar


3 Yorum

ingilizceyi kendiniz de öğrenebilirsiniz

Es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh

Çok kısa bir süre dil kursuna gitmiş biri olarak farkettim ki, dil öğrenmek için gerekli olan tek şey dinlemek. Çocuklar da bu yöntemle öğrenir zaten, yaklaşık bir sene dinler, bir süre yarım yamalak kıra döke konuşur, komik olurlar ; ama sonuçta öğrenirler 🙂 Gramer yapıları, isimler, fiiller, sıfatları öğrenerek başlamazlar değil mi? Ki bu yöntemin çok da sağlıklı olmadığı,okulların dil öğretme başarısı ile ortada.

Benim çok yararlı bulduğum, içinde ingilizceye dair herşeyi bulabileceğiniz bir site ve çok kullanışlı; telaffuzu da bulunan bir sözlük. Unutmayın , bu işi kıvırmak istiyorsanız her gün atlamadan vakit ayırıp anlamasanız da dinlemeniz şart!

http://agendaweb.org/

http://tureng.com/


Yorum bırakın

deizm felsefesi

boş çaba

es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh

DEİZM : ” Deizm veya yaradancılık, tüm dinleri reddeden ancak Tanrı’nın varlığına inanan inanç biçimidir. Dinler reddedildiği için peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, dua, ibâdet, vahiy, kader, ahiret, cennet, cehennem, melek, cin ve şeytan gibi kavramların hiçbirinin deizm inancında yeri yoktur. Yalnızca evreni ve doğa kanunlarını koyan, bunun ardından evrene ve insanlığa hiç bir müdahalesi olmayan bir Tanrıya inanılır. Bu tek inancın kaynağı, dolaysız yoldan algılarımızla doğaya ve insanın yapısına duyulan hayranlık ve bunları bir yaratan bir gücün olması gerektiğine yönelik inançtır. Deizmde insan için en önemli ödev, Evren’i ve yasalarını akıl yoluyla bilmek, anlamak ve zihnini sürekli geliştirmektir.[kaynak belirtilmeli]

Deizm, evrim teorisine karşı değildir. Deizm’e göre insan, Tanrı’nın oluşturduğu kurallar çerçevesinde, daha ilkel canlıların evrimleşmesi sonucu oluşmuş olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu yaradan gücün belirli kuralları önceden koymuş olmasıdır. Başka bir deyişle tamamen kendiliğinden bir oluşum söz konusu değildir. Bir yaratıcıya inanmak, o yaratıcının, insanı aşama geçirmeksizin bir anda yarattığı fikrine inanmayı da gerektirmez; ama Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin, bir anda yaratıldığına inanılır. Evrim teorisine karşı akıllı tasarım görüşü ortaya atılmaktadır. Bu inanış Deizm’de bulunmak zorunda değildir.[1]” ALINTI-vikipedi

Sadece gördüklerine ve akıllarının kabul ettiğine iman etmiş, inanmış bu insanlara göre, bir Yaratıcı var ama sadece yaratıyor. Yani Allah’ın Yaratıcılığı kabul ediyor, ceza ve/veya ödül verme hakkını tanımıyorlar. Onlara göre yaratıldık ve sonra mikroorganizmalara yem olup, yok olacağız.

Üzerine düşünülmesi gereken nokta, firavun gibi bir asinin bütün hayatı boyunca yaptığı bütün işkencelerinin karşılığı sadece ölmesi miydi? Sonrası yok dersek eğer?! Kendi karısını ve daha birçok insanı kazıklara geçirdi ve sonra öldü, olay kapandı, mı acaba? Yüzlerce canın karşılığı sadece onun canı mıydı?

Bu çok adaletsiz bir inanış değil mi, hem bu dünyada her insanın aynı şartlarda yaşamadığı apaçık ortada… O zaman deizm felsefesinin inandığı sistem çok acımasız, her yaratılanı başı boş bırakmış ve boşvermiş. Bir çocuk daha doğmadan ölürken, başka bir yaratılan hayatını lüks içinde, kimseden korkmadan -Allah eğer yarattıklarına karışmıyorsa- bu dünyada ve sonrasında hiçbir sorgulamaya tabii tutulmadan organizma yemi olacak.

Bu dünyaya imtihan için gelmediğimize inanan, sorguyu ve dünyada gördüklerinin dışında -Allah hariç- hiçbir varlığı kabul etmeyen deizmciler, insanoğlunun maymundan geldiğini kabul edebiliyorlar. Bir zamanlar, insanlar yokken maymunlar varsa, sonradan dönüşüp insan oldularsa, günümüzdeki maymunlar neden dönüşemedi? Ya da günümüzdeki maymunların da bir zamanlar yaşamış insanlardan gelme ihtimali var mı? Zaten bilim, insanlığın maymundan gelmediğini kesin olarak ispat etmiş bulunuyor, deizmciler kabul etmese de…

Deizmi savunan bir tanıdığımın iddiasına göre, doğa insan için insan da doğa için yaratılmış olup, her yaratılan birbirine muhtaç… Yani bir insanın yaşamak için sadece yaratılmaya, havaya, suya, ağaçlara vs. muhtaç, bu saydıklarımızın her biri de insana muhtaç. Yalnız benim dikkatimi çeken bir durum var ki, insanoğlu Allah’ın yarattığı herşeye muhtaç evet, ama diğer canlılardan insana muhtaç olanı göremiyorum. Hatta insan olmasa doğa daha iyi bir durumda olabilir.

Benim deizm felsefesinden öğrendiklerim ve bu deizmci insanla tartışmalarım sonucunda geldiğim nokta, inancımı sağlamlaştırmakla birlikte; bir ayetin hayatıma yansıması olmuştur :

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM: ”214- Yoksa siz, kendinizden önce gelip geçenlerin hali (uğradıkları sıkıntılar) başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle sarsıldılar ki, hatta peygamber ve beraberinde iman edenler: “Allah’ın yardımı ne zaman?” derlerdi. Bak işte! Gerçekten Allah’ın yardımı yakındır.” BAKARA-214.

Gerçekten bu insanın saldırıları, dinime ve Peygamberim’e (S.A.V.) attığı iftiralar, sabrımı sınadı; imtihanda olduğumu ve Rabb’imin benim imanımı sağlamlaştırmak istediğini daha net idrak ettim.Zaten Peygamberimiz S.A.V. ve bizden önce gelip geçenler, delilik, sapkınlık , ayetleri uydurma gibi iftiralara maruz kalmıştı; ben ve inanan kişiler de şimdi yobazlık, bağnazlık ( çoğunun bu iddialarının anlamını bile bilmediğine eminim) , sürü psikolojisiyle -düşünmeden- hareket etme gibi yaftalara maruz kalmamız çok normal. Allah hidayetimizi arttırsın, kalplerimizi sapmaktan ve saptırılmaktan, nefislerimizi azmaktan ve azdırılmaktan korusun, inşaAllah…


1 Yorum

sen olmasaydın..

selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh

Hayırlı, bereketli ve bol dualı bir cuma diliyorum hepimize.

SORUMUZ : Adem aleyhisselam ALLAHU TEALA’ya : ”Yarabbi cennetin kapılarında gördüm, onun ismini kendi isminin yanında yazmışsın demek en çok sevdiğin odur” demiş midir,ALLAHU TEALA cevaben ”Evet, onu yaratmasaydım seni de yaratmayacaktım ey Adem” ,diye buyurmuş mudur, böyle bir hadis var mıdır, sahih midir? Ayetlerde dayanağı var mıdır?

CEVABIMIZ : Uydurma hadisler içindedir.Hakim’in hadisleri imam Zehebi’nin cerh ve tadili olmadan sahih olmaz.Bunu hadis usulünü bilenler iyi bilir.Üstelik ( Adem as) hadisi ile ( levlake levlak ) sözü aynı yerde geçmez. Allah- ü Teala Zariyat Suresi 56. ayette yaratılış sebebimizi açıklıyor ”Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsiler diye yarattım” .Rasulümüzün ( sav.) önemi tabi ki çok büyük ”Kim Rasule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.Yüz çevirirlerse seni  onların üzerine bekçi yapmadık.”Nisa 80. ayet ve şöyle buyuruyor ”(Rasulüm) senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphe yok ki  . istinasız yemek yerler,çarşılarda dolaşırlardı…..Rabbin herşeyi hakkıyla görmektedir.”Furkan 20. Ve Rasulullah (sav.) Sahih-i Buhari deki hadisinde şöyle buyuruyor ‘hıristiyanların Meryem oğlu İsa övmede aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırı gitmeyin.

Sorunuz ve cevabınız için Allah razı olsun…


84 Yorum

iki kişi yetecek…

es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh

cumamız hayrolsun, güzelliklere vesile olsun inşaAllah…

bu bir protesto yazısıdır, bugün kendimi ve kendimden bildiğim müslüman kardeşlerimi kınıyorum!

filistin türkiye’den yardım beklediğini söylemiş, türkiye’de bir yetkili çıkıp diyor ki ” türkiye ile israil bu konuyu görüşmeli”… görüşmeli … ucu açık, birileri görüşüversin işte, bm toplantısı da yapıldı sonuç çıkmadı ya onun gibi, görüşsünler sonuç mühim değil… ne kolaymış zalim olmak, zulme uğramak… ama bilelim, Rabbimiz zulme susanları da karşısına saf saf dizecek….

sonra başka bir konu, aslında çok önemli… satır arasında geçiştirilemez…

10 KASIM 2012 DE GAZETELERDE, İNTERNET ORTAMINDA KOÇ HOLDİNGİN REKLAMI DÖNDÜ… ATATÜRK RESMİNİN ÜSTÜNE ”OLMASAYDIN, OLMAZDIK ” YAZMIŞLAR, BU NASIL BİR KÜFÜRDÜR BÖYLE? BURASI MÜSLÜMAN ÜLKE, BİZLER MÜSLÜMANLARIZ DEĞİL Mİ? ELHAMDÜLİLLAH, DEĞİL Mİ? OLMAMIZ, ÖLMEMİZ VE YENİDEN DİRİLTİLMEMİZ ALLAH’IN ( C.C.) OL DEMESİYLEDİR, BİLMEZ MİSİNİZ, CAHİLLER ORDUSU! BİR DE GÜYA MÜSLÜMAN TEMSİLCİSİ ZAMAN GAZETESİ BU REKLAMI YAYINLAMIŞ, YİNE Mİ SUSAYIM… CEMAAT MİSİNİZ, SİZİ TANIMIYORUM! SİZ RABBİN RIZASINI GÖZETİR DURUMA GELMEDİKÇE, MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİZE YENİDEN KAVUŞMADIKÇA BENİM GÖZÜMDE CEMAAT FALAN DEĞİL, CAHİLLER ORDUSUSUNUZ…

BU KONUYLA ALAKALI KOÇ HOLDİNGE ŞU ADRESTEN İTİRAZLARIMI BİLDİRDİM :

http://www.koc.com.tr/tr-tr/Iletisim/Pages/Iletisim.aspx

 

ve zaman gazetesinin şu mail adreslerine şu maili attım :

sayın yetkili;
10 kasım tarihine kadar zaman gazetesi okuyucusu idim!!!
artık kesinlikle protestocusuyum!!!
siz müslüman insanların güya temsilcisisiniz, güya medyadaki gözümüz sözcümüzsünüz , öyle mi?
10 kasımda nasıl bir rezaletin altına imza attınız?
siz müslüman kimseler olarak nasıl  bir insan için ‘olmasaydın, olmazdık’ dersiniz?
o reklamdan gelen paraya ihtiyacımız mı var bizim?
bilmiyorsanız ki bildiğinize eminim, olmamız, ölmemiz ve yeniden diriltilmemiz Allah’ın C.C. ‘OL’ DEMESİYLEDİR…
bu bulaştığınız şeyin adı da küfürdür…
ve şöyle bir cevap geldi :
Hasan Sutay H.Sutay@zaman.com.tr
14:30 (19 saat önce)

Kime: bana
Sayın A..r

Eleştiri ve uyarılarınız için teşekkür ediyoruz. Şikayetiniz gazete yönetimine iletilmiş ve reklam alan arkadaşlarımız uyarılmıştır. Dileriz benzeri bir problem yaşanmaz.

bu konuda benimle bir olan, birlik olabilen, destek vermek isteyen herkesi bu harekete davet ediyorum…

yok mu sesime ses veren… Yok mu bu küfre dur demek isteyen?


Yorum bırakın

Kur’an ‘da sıkça kendinden söz ettiren kavim!!!

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM;

Gazze ateş altında, masumlar can derdinde, israil  Kur’an’da kendinden bahseden ayetlerin hakkını veriyor resmen!

Peki biz?

Hani israilli yöneticiye sonunuz müslümanların elinden olacak- Kur’an’da yazıyor dendiğinde, Kur’an’da tarif edilen müslümanlar var olunca düşünürüz demiş ya… Biz ne zaman düşüneceğiz, Kur’an’ı okumaya zaman bulamayan bizler anlayıp da ne zaman onun tarif ettiği müslümanlar olacak; ne zaman birlik kuracağız?

İçim öyle çok acıyor ki, şu an durumu anlayabilmemiz için üzerine bomba düşmüş bir çocuğun kanlı cesedinin evimize atılması mı gerekiyor?

Ben ne yapabilirim, ne yapmaya çalışsam; elimi kolumu en çok müslümanlar bağlıyor, namaz kılmak oruç tutmak hep kendi yararımıza da başkalarının yararına biz ne yapıyoruz? Çaresiz miyim, isteksiz miyim gerçekten anlayamıyorum!

http://www.facebook.com/Nedenvenasilwordpresscom?ref=hl#!/photo.php?v=10200778588166156

 


Yorum bırakın

tevbe

بسم الله الرحمن الرحيم 

”71- Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.

72- Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.”

TEVBE SURESİ

Nasıl bir ayet, ne harika müjde, ne kadar düşündürücü değil mi?!